1. hydda

  hydd`a subst. ~n hyddor ORDLED: hydd-an
  Svensk ordbok
 2. bisamråtta

  bisamråtta, bisam, Ondatra zibethicus, art i underfamiljen sorkar.
 3. sukkot

  sukkot är en viktig högtid inom judendomen.

 4. nomader

  nomader, folk eller grupper av människor vilkas försörjningsform inte nödvändiggör eller medger fast bosättning.
 5. bostad

  bostad, hus, lägenhet eller rum där en eller flera personer stadigvarande bor.
 6. tabernakel

  tabernakel, förvaringsplats för sakramentet, se sakramentshus.
 7. tabernakel

  tabernakel, förr ibland förekommande benämning på frikyrklig helgedom.
 8. tabernakel

  tabernakel, baldakinliknande byggnad över altare, dopfunt eller helgonbild, se ciborium.
 9. kasern

  kasern , byggnad för permanent förläggning av militär trupp.
 10. Kamo no Chomei

  Kamo no Chomei , Kamo no Chōmei, 1155–1216, japansk diktare och livsåskådningsfilosof av buddhistisk övertygelse och pessimistisk läggning.