1. hydrografi

  hydrografi, kartläggning av sjöar och floder och dessas areal- och djupförhållanden; inom oceanografin kartläggning av farvatten för navigationsändamål.
 2. hydrografi

  hydrografi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: hydro-graf-in
  Svensk ordbok
 3. Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt

  Statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, SMHA, föregångare till SMHI.
 4. Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen

  Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen, SHBK, kommission som tillsattes 1901 av Oscar II och sorterade under Jordbruksdepartementet.
 5. H W Harvey

  Harvey, Hildebrand Wolfe, 1887–1970, brittisk kemisk oceanograf, hydrograf vid det marinbiologiska laboratoriet i Plymouth 1921–58.
 6. Nils Strömcrona

  Strömcrona, Nils, 1664–1740, sjömilitär, kommendör 1717, och hydrograf, lotsdirektör från 1697.
 7. hydrogram

  hydrogram, hydrograf, diagram som visar hur vattenföringen i t.ex. en bäck, å eller älv varierar med tiden.
 8. Alexander Dalrymple

  Dalrymple, Alexander, 1737–1808, skotsk upptäcktsresande, hydrograf och kolonialtjänsteman.
 9. Matthew Flinders

  Flinders, Matthew, 1774–1814, brittisk hydrograf och upptäcktsresande, sjöofficer.