1. hygienisk

  hygienisk [hygie´n-] adj. ~t ORDLED: hygi-en-isk
  Svensk ordbok
 2. hygieniskt gränsvärde

  hygieniskt gränsvärde, se gränsvärde.
 3. nivågränsvärde

  nivågränsvärde, ett hygieniskt gränsvärde.
 4. foderanalys

  foderanalys, kemisk och hygienisk analys av näringsinnehållet och påverkan av mikroorganismer i foder.
 5. takvärde

  takvärde, takgränsvärde, en typ av hygieniskt gränsvärde, se gränsvärde.
 6. takgränsvärde

  takgränsvärde, takvärde, en typ av hygieniskt gränsvärde, se gränsvärde.
 7. vattenverk

  vattenverk, anläggning där grundvatten eller ytvatten bereds till dricksvatten.
 8. mjukpapper

  mjukpapper, samlingsbenämning på tunna kräppade eller präglade papper huvudsakligen avsedda för hygieniska ändamål.
 9. bakning

  bakning, framställning av bröd.
 10. boendemiljö

  boendemiljö, sammanfattande benämning på alla de tekniska, estetiska, kulturella och sociala förutsättningar som är bestämmande för kvaliteten på boendet.