1. förstämning

    förstämning, affektiv störning, medicinsk och psykologisk term för avvikelser från normalt stämningsläge.
  2. självskadebeteende

    självskadebeteende, att avsiktligt skada sig själv, mer eller mindre allvarligt och vanemässigt, utan att ha för avsikt att begå självmord, vanligen genom att skära, rispa, bränna, slå eller bita sig själv.