1. hyperbelnavigering

  hyperbelnavigering, benämning på navigeringsmetoder som utnyttjar hyperbelns egenskap att representera konstant avståndsskillnad till två punkter i planet.
 2. hyperbolisk

  hyperbolisk, formad som en hyperbel eller anknytande till hyperbeln.
 3. asymptot

  asymptot till en kurva är en rät linje vilken kurvan närmar sig obegränsat utan att sammanfalla med denna.
 4. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 5. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 6. kägelsnitt

  kä`gelsnitt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kägel--snitt-et
  Svensk ordbok