1. hyperbolisk

  hyperbolisk, formad som en hyperbel eller anknytande till hyperbeln.
 2. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 3. asymptot

  asymptot till en kurva är en rät linje vilken kurvan närmar sig obegränsat utan att sammanfalla med denna.
 4. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 5. hyperbelnavigering

  hyperbelnavigering, benämning på navigeringsmetoder som utnyttjar hyperbelns egenskap att representera konstant avståndsskillnad till två punkter i planet.
 6. kägelsnitt

  kä`gelsnitt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kägel--snitt-et
  Svensk ordbok