1. hyperbel

  hyperbel, plan öppen kurva som består av två åtskilda delkurvor.
 2. andragradskurva

  andragradskurva, kägelsnitt, är en plan kurva som i analytisk geometri beskrivs av en ekvation av typen Ax 2 + 2 Bxy + Cy 2 + Dx + Ey + F = 0.
 3. hyperbolisk

  hyperbolisk, formad som en hyperbel eller anknytande till hyperbeln.
 4. kägelsnitt

  kägelsnitt, benämning på andragradskurvorna ellips, hyperbel och parabel.
 5. analytisk geometri

  analytisk geometri, den gren av geometrin i vilken man studerar räta linjer, kurvor, plan och ytor med hjälp av koordinatsystem och elementär algebra.
 6. hyperbel

  hyper´bel subst. ~n hyperbler ORDLED: hyperbl-er
  Svensk ordbok
 7. vertex

  vertex, i matematiken en toppunkt av något slag.
 8. Apollonios från Perga

  Apollonios från Perga, ca 262–ca 190 f.Kr., grekisk matematiker och astronom.
 9. enzymer

  enzymer, ämnen som katalyserar kemiska reaktioner i levande organismer.
 10. hyperboloid

  hyperboloid, yta vars skärning med ett plan är en ellips eller en hyperbel.