1. hytt

  hytt är vanligen ett mindre rum på en båt.
 2. hytt

  hytt subst. ~en ~er ORDLED: hytt-en
  Svensk ordbok
 3. hytta

  hytta, inom metallurgin även masugn, smältugn för framställning av metaller eller glas.
 4. hyttlag

  hyttlag, hyttelag , de bergsmän som ägde andelar i en hytta.
 5. hyttsignalering

  hyttsignalering, signalsystem inom järnvägstekniken som innebär att de signalbilder som visas av yttre fasta signaler även visas i förarhytten på ett tåg.
 6. hyttarbetat glas

  hyttarbetat glas, drivet glas, ett i hyttan helt färdigställt glas.
 7. hytta

  2hytta se höta
  Svensk ordbok
 8. hytta

  1hytt`a subst. ~n hyttor ORDLED: hytt-an
  Svensk ordbok
 9. masugn

  masugn, hytta, schaktugn för framställning av smält råjärn (tackjärn) genom reduktion av järnmalm med kol i form av koks eller träkol.
 10. teckenspråk

  teckenspråk, meningsbärande gester som används som stöd till tal eller som tillfällig ersättning för tal.