1. hyvelmaskin

  hyvelmaskin, maskin för spånskärande bearbetning av metall eller trä.
 2. planhyvel

  planhyvel, maskin för hyvling av arbetsstycke, av t.ex. trä, till avsedd tjocklek.
 3. oxhyvel

  oxhyvel, hyvel med två tvärställda handtag, avsedd att föras av två man: den ene drog och den andre sköt på.
 4. stickmaskin

  stickmaskin, inom verkstadstekniken en hyvelmaskin för hyvling av invändiga spår i hål, stickning, t.ex. av kilspår i kugghjul.
 5. kutter

  kutter, inom träbearbetningstekniken benämning på roterande hållare för lösa skär, s.k. stål, vid maskinell hyvling och fräsning.
 6. hyvel

  hyvel, handverktyg för spånskärande bearbetning av trä.
 7. Pehr Johan Ekman

  Ekman, Pehr Johan, 1816–84, byggmästare, arkitekt och industriman.
 8. bordhyvel

  bo`rdhyvel subst. ~n bordhyvlar ORDLED: bord--hyvl-ar
  Svensk ordbok
 9. support

  support [-å´rt] subst. ~en ~er ORDLED: sup-port-en
  Svensk ordbok