1. hyvel

    hyvel, handverktyg för spånskärande bearbetning av trä.
  2. snickare

    snickare, hantverkare som till skillnad från timmermannen sysslar med det finare arbetet i trä, där hyveln är det karakteristiska verktyget.
  3. hantverk

    hantverk, produktionssätt som innebär att hantverkaren själv svarar för hela tillverkningen.