1. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.
 2. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 3. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 4. didaktik

  didaktik, läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik.
 5. Fredrik I Barbarossa

  Fredrik I Barbarossa (’Rödskägg’; tyska Friedrich I. Barbarossa), född ca 1122, död 10 juni 1190, tysk–romersk kejsare 1155–90, av huset Hohenstaufen, son till hertig Fredrik II av Schwaben och Judit, dotter till hertig Henrik den svarte av huset Welf.
 6. ekologi

  ekologi, vetenskapen om de levande varelsernas relationer till sin omvärld.
 7. yttrandefrihet

  yttrandefrihet, frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
 8. jämlikhet

  jämlikhet, alla individers lika värde.
 9. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 10. fiskar

  fiskar, Pisces, sammanfattande benämning på vattenlevande, gälandande djur i klasserna pirålar, nejonögon, broskfiskar och benfiskar.