1. Saturnus

  Saturnus, symbol ♄, solsystemets näst största planet, berömd för sina vackra ringar.

 2. Uranus

  Uranus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.
 3. mån

  2mån subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 4. Cordelia

  Cordelia, Uranus VI, planeten Uranus innersta måne, upptäckt 1986 med rymdsonden Voyager 2.
 5. ekonomisk demokrati

  ekonomisk demokrati, medborgarnas möjligheter att påverka den ekonomiska utvecklingen i stort eller den egna arbetsplatsens ekonomiska beslut.
 6. mångla

  mångla, månglande, ofta något nedsättande ord för, av månglare, tillfälligt och icke yrkesmässig bedriven handel i liten skala, t.ex. avyttring av uppköpta eller begagnade varor av ringa värde genom gatu- eller gårdfarihandel, i salustånd eller på torg.
 7. Pandora

  Pandora, Saturnus XVII, den fjärde innersta av planeten Saturnus månar, upptäckt 1980 med rymdsonden Voyager 1.
 8. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.
 9. krans

  krans, korona, atmosfäriskt fenomen betingat av ljusets böjning vid droppar som ingår i tunna moln eller i dimma.
 10. Neptunus

  Neptunus, symbol ♆, den åttonde och yttersta planeten i solsystemet.