1. iögonenfallande

  iö`gonenfallande el. iö`gonfallande adj., ingen böjning ORDLED: i-ög-on-en--fall-ande, i-ög-on--fall-ande
  Svensk ordbok
 2. aklejruta

  aklejruta, skogsruta, Thalictrum aqui­legifolium, art i familjen ranunkelväxter.
 3. Uppsala Konsert & Kongress

  Uppsala Konsert & Kongress, UKK, tidigare Musikens Hus, musik- och kongressbyggnad, uppförd 2005–07.
 4. Belarus

  Belarus, Vitryssland, stat i östra Europa.

 5. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 6. friidrott

  friidrott, tidigare även allmän idrott, samlande term för idrottsgrenar inom disciplinerna löpning, hopp, kast och mångkamp.

 7. lönnfet

  lönn`fet adj. ~t ORDLED: lönn--fet
  Svensk ordbok
 8. spektakulär

  spektakulä´r adj. ~t ORDLED: spekt-akul-är
  Svensk ordbok
 9. oansenlig

  o`ansenlig adj. ~t ORDLED: o--an-sen-lig
  Svensk ordbok
 10. frappant

  frappant [-an´t el. -aŋ´t] adj., neutr. ~ ORDLED: frapp-ant
  Svensk ordbok