1. tagghudingar

  tagghudingar, Echinodermata, stam marina djur med ca 6 600 nutida arter i alla hav, varav 80 vid svenska västkusten.
 2. alger

  alger är namn på flera grupper organismer som har fotosyntes och lever i vattenrika miljöer.
 3. kamouflage

  kamouflage, hos djur skyddande förklädnad som gör att dessa undgår att upptäckas.

 4. Lilla björnen

  Lilla björnen, Ursa Minor, stjärnbild på norra stjärnhimlen, synlig från Sverige hela året.
 5. troll

  troll (ett ord av oklart ursprung), den i svensk (inklusive finlandssvensk), dansk och norsk tradition gängse men till innebörden växlande benämningen på vissa övernaturliga väsen.

 6. Orion

  Orion, Orion, stjärnbild på himmelsekvatorn, av många ansedd som den i särklass vackraste och mest iögonfallande stjärnbild som kan ses från Sverige.
 7. Oxen

  Oxen, Taurus, stjärnbild på norra stjärnhimlen ingående i djurkretsen.
 8. Aspergers syndrom

  Aspergers syndrom, tillstånd som ingår i diagnosen autismspektrumtillstånd (se autism).
 9. favela

  favela, benämning på slum- och kåkstäder i Brasiliens städer.

 10. stjärnhimlen

  stjärnhimlen är den mörka, molnfria natthimlen ovan oss där stjärnorna framträder.