1. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 2. i går

  i gå´r äv. igå´r adv. ORDLED: i--går
  Svensk ordbok
 3. i

  i, I, den nionde bokstaven i den svenska versionen av det latinska alfabetet.
 4. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 5. magnetism

  magnetism, fenomen i kraftfältet kring en magnet.

 6. judendom

  judendom, judarnas religion, filosofi och livsföring.
 7. Franz Kafka

  Kafka, Franz, född 3 juli 1883, död 3 juni 1924, tjeckisk (tyskspråkig) judisk författare, jur. dr 1906, tjänsteman vid Arbetarolycksfallsförsäkringsanstalten i Prag 1908–22.
 8. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 9. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 10. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.