1. morse

  1morse [mårs`e] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. morse

  2morse [mårs`e] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 3. Morse-potential

  Morse-potential, matematisk modell för den potentiella energi V( r) som följer av växelverkan mellan atomer i molekyler.
 4. Samuel Morse

  Morse, Samuel, 1791–1872, amerikansk konstnär och uppfinnare.
 5. morsefyr

  morsefyr, fyr som periodiskt – t.ex. var 15:e sekund – sänder ett morsetecken.
 6. morsealfabetet

  morsealfabetet, alfabet där varje bokstav motsvaras av en kombination av korta och långa signaler.
 7. morsesignalering

  morsesignalering, metod varvid morsealfabetet används vid överföring av meddelanden med radio- (även över längre distanser), tråd-, optisk eller akustisk signalering.
 8. John Thaw

  Thaw, John, 1942–2002, brittisk skådespelare.
 9. Colin Dexter

  Dexter, Colin, 1930–2017, brittisk författare.

 10. elektronikindustri

  elektronikindustri, de delar av verkstadsindustrin som producerar dels den elektroniska basteknologins komponenter (bl.a. elektronrör, transistorer, chips, resistorer och kondensatorer), dels tillämpningar av denna teknologi på olika produktområden, såsom datorer och datautrustning, tele- och radiokommunikation, industriell processtyrning och automation, medicinsk utrustning och mätinstrument samt s.k. hem- eller konsumentelektronik (bl.a. radio, TV, bandspelare och video). För konsumentelektronik, se etermedieindustri.