1. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 2. fission

  fission, kärnklyvning, atomklyvning, process i vilken tunga atomkärnor som uran och plutonium splittras, vanligen i två fragment, det ena litet tyngre än det andra.
 3. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.
 6. sönder

  sön´der adv.
  Svensk ordbok
 7. matspjälkning

  matspjälkning är när mat och dryck sönderdelas i kroppen till ämnen som cellerna kan använda för att leva och växa.

 8. korrosion

  korrosion är att ett material långsamt faller sönder i den miljö det befinner sig i.
 9. neutron

  neutron är en elektriskt neutral partikel som tillsammans med protoner bygger upp atomkärnan.

 10. kärnenergi

  kärnenergi är energi som frigörs när atomkärnor faller sönder eller slås samman.