1. krig

  krig, användande av organiserat militärt våld för att nå politiska mål.
 2. roman

  roman, i allmänhet ett uppdiktat, berättande verk, som i motsats till epos är utformat på prosa och framställer ett till den privata sfären hörande förlopp av begränsat omfång, t.ex. ett enskilt människoliv eller en del därav.
 3. Tycho Brahe

  Brahe, Tycho (Tyge), född 14 december 1546, död 24 oktober 1601, dansk astronom; jämför släktartikel Brahe.
 4. Johannes Bureus

  Bureus, Johannes, egentligen Johan Bure, 1568–1652, fornforskare, språkman och mystiker.
 5. fortsättningskriget

  fortsättningskriget, gängse benämning på kriget mellan Finland och Sovjetunionen juni 1941–september 1944.
 6. rakit

  rakit, rakitis, tidigare kallad engelska sjukan, sjukdom som orsakar en rubbning av benmineraliseringen.
 7. Erik Gustaf Geijer

  Geijer, Erik Gustaf, född 12 januari 1783, död 23 april 1847, historiker, filosof, författare och tonsättare, professor i historia i Uppsala från 1817, ledamot av Svenska Akademien från 1824; jämför släktartikel Geijer.
 8. oidipuskomplex

  oidipuskomplex, begrepp myntat av Sigmund Freud i anslutning till den grekiska myten om kung Oidipus, som slog ihjäl sin far och äktade sin mor.
 9. Aristoteles

  Aristoteles var en grekisk filosof som verkade i Athen på 300-talet före Kristus.
 10. Georg V

  Georg V (engelska George V), 1865–1936, kung av Storbritannien och Irland (från 1927 Nordirland) 1910–36, andre son till Edvard VII.