1. Iberiska halvön

  Iberiska halvön, annat namn på Pyreneiska halvön.
 2. iberer

  iberer, samlande benämning på den Pyreneiska (Iberiska) halvöns kulturellt homogena historiska ursprungsbefolkning, troligen härstammande från bronsålderns invandrare (jämför dock basker).
 3. iberier

  iberier, forntida folk i centrala Kaukasus.
 4. Iberien

  Iberien, forntida kungarike i södra Kaukasus, motsvarande nuvarande östra Georgien.
 5. Iberia

  Iberia, romersk benämning på Pyreneiska halvön; en äldre och vanligare form var Hispania.
 6. iberiska

  iberiska, icke-indoeuropeiskt språk med oklara släktskapsförhållanden som tidigare talades på sydöstra delen av Iberiska halvön men som efter den romerska erövringen ersattes av latin.
 7. Iberia

  Iberia, egentligen Lineas Aereas de España S.A., IB, Madrid, spanskt flygbolag, grundat 1927 och tillsammans med British Airways ingående i International Airlines Group.
 8. iberisar

  iberisar, flipkragar, Iberis, släkte korsblommiga växter med drygt 30 arter ett- och tvååriga örter samt vanligen vintergröna halvbuskar.
 9. Iberus

  Iberus, antik benämning på floden Ebro i Spanien.
 10. Iberville

  Iberville, berg i östra Kanada; 1 652 m ö.h. För belägenhet se landskarta Kanada.