1. iberer

  iberer, samlande benämning på den Pyreneiska (Iberiska) halvöns kulturellt homogena historiska ursprungsbefolkning, troligen härstammande från bronsålderns invandrare (jämför dock basker).
 2. Iberia

  Iberia, romersk benämning på Pyreneiska halvön; en äldre och vanligare form var Hispania.
 3. iberisar

  iberisar, flipkragar, Iberis, släkte korsblommiga växter med drygt 30 arter ett- och tvååriga örter samt vanligen vintergröna halvbuskar.
 4. iberiska

  iberiska, icke-indoeuropeiskt språk med oklara släktskapsförhållanden som tidigare talades på sydöstra delen av Iberiska halvön men som efter den romerska erövringen ersattes av latin.
 5. iberier

  iberier, forntida folk i centrala Kaukasus.
 6. Iberville

  Iberville, berg i östra Canada; 1 652 m ö.h. För belägenhet se landskarta Canada.
 7. Iberien

  Iberien, forntida kungarike i södra Kaukasus, motsvarande nuvarande östra Georgien.
 8. Iberia

  Iberia, egentligen Lineas Aereas de España S.A., IB, Madrid, spanskt flygbolag, grundat 1927 och tillsammans med British Airways ingående i International Airlines Group.
 9. Iberus

  Iberus, antik benämning på floden Ebro i Spanien.
 10. Iberiska bäckenet

  Iberiska bäckenet, djuphavsbäcken mellan Pyreneiska halvön och Azorerna; största djup 5 852 m.