1. helig ibis

  helig ibis, Threskiornis aethiopicus , art i familjen ibisfåglar.
 2. ibisar

  ibisar, Threskiornithinae, underfamilj ibisfåglar med 26 arter i varma områden över hela världen.
 3. röd ibis

  röd ibis, Eudocimus ruber, art i familjen ibisfåglar.
 4. ibisfåglar

  ibisfåglar, Threskiornithidae, familj storkfåglar som förekommer i varma områden över hela världen och omfattar 32 arter.
 5. ibisstorkar

  ibisstorkar, Mycteria, släkte i fågelfamiljen storkar med fyra arter i tropiska delar av Amerika, Afrika, Sydasien och Sydöstasien.
 6. ibis

  i´bis subst. ~en ~ar ORDLED: ibis-en
  Svensk ordbok
 7. svart ibis

  svart ibis, annat namn på fågelarten bronsibis.
 8. vit ibis

  vit ibis, Eudocimus albus, art i familjen ibisfåglar.
 9. ibisnäbb

  ibisnäbb, Ibidorhyncha struthersii, den enda arten i vadarfågelfamiljen ibisnäbbar ( Ibidorhynchidae).
 10. ibisros

  i`bisros subst. ~en ~or ORDLED: ibis--ros-en
  Svensk ordbok