1. ibisar

  ibisar, Threskiornithinae, underfamilj ibisfåglar med 26 arter i varma områden över hela världen.
 2. röd ibis

  röd ibis, Eudocimus ruber, art i familjen ibisfåglar.
 3. helig ibis

  helig ibis, Threskiornis aethiopicus , art i familjen ibisfåglar.
 4. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 5. vit ibis

  vit ibis, Eudocimus albus, art i familjen ibisfåglar.
 6. svart ibis

  svart ibis, annat namn på fågelarten bronsibis.
 7. ibis

  i´bis subst. ~en ~ar ORDLED: ibis-en
  Svensk ordbok
 8. Eudocimus

  Eudocimus, det vetenskapliga namnet på ett släkte ibisar med två arter, vit ibis och röd ibis.
 9. eremitibis

  eremitibis, waldrapp, Geronticus eremita, art i familjen ibisfåglar.
 10. Kallimachos

  Kallimachos , ca 305–ca 240 f.Kr., grekisk diktare och lärd från Kyrene, verksam i Alexandria.