1. ibisar

  ibisar, Threskiornithinae, underfamilj ibisfåglar med 26 arter i varma områden över hela världen.
 2. röd ibis

  röd ibis, Eudocimus ruber, art i familjen ibisfåglar.
 3. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 327,2 miljoner invånare (2019).

 4. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 5. helig ibis

  helig ibis, Threskiornis aethiopicus , art i familjen ibisfåglar.
 6. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 7. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 8. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 9. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 10. Madagaskar

  Madagaskar, stat i sydöstra Afrika.