1. röd ibis

  röd ibis, Eudocimus ruber, art i familjen ibisfåglar.
 2. ibisar

  ibisar, Threskiornithinae, underfamilj ibisfåglar med 26 arter i varma områden över hela världen.
 3. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 4. USA

  USA, Amerikas förenta stater, Förenta staterna, stat i Nordamerika; 9,52 miljoner km2 (därav 0,5 miljoner km2 vatten), 325,4 miljoner invånare (2017).

 5. helig ibis

  helig ibis, Threskiornis aethiopicus , art i familjen ibisfåglar.
 6. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 7. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 8. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 9. Sydafrika

  Sydafrika, stat i södra Afrika.

 10. vit ibis

  vit ibis, Eudocimus albus, art i familjen ibisfåglar.