1. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 2. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 3. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 4. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 5. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 6. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 7. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 8. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 9. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.