1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.

 3. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 6. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 7. ekosystem

  ekosystem, ett ekologiskt system innefattande allt levande och dess livsmiljö (biotisk och abiotisk) inom ett område.

 8. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.

 9. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 10. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.