1. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 2. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 3. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 4. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 5. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 6. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. virus

  virus, typ av smittsamt material som kan anses vara både levande och icke levande.

 9. etik

  etik, studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av såväl filosofin som teologin.
 10. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.