1. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 2. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 3. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 4. hund

  hund, eller tamhund, är ett däggdjur.
 5. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 6. hinduism

  hinduism, dominerande religion i Indien, den största i Sydasien och en av de stora världsreligionerna.
 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 9. koldioxid

  koldioxid, CO2, i dagligt tal ibland oegentligt kallad kolsyra, ett vid rumstemperatur gasformigt ämne med svag doft och sur smak.
 10. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.