1. ichnologi

    ichnologi, delvetenskap inom paleontologin (och i viss mån inom biologin) vilken studerar de spår och rester som levande organismer lämnar efter sig i sin aktivitet (spårfossil).
  2. spårfossil

    spårfossil, ichnofossil, fossila spår och rester efter organismers aktivitet.