1. icke-verbal kommunikation

  icke-verbal kommunikation, sådana kommunikativa signaler som till skillnad från de språkliga (verbala) inte förmedlas genom tal, skrift och andra sekundärt språkbärande artefakter.
 2. icke-förnybara energikällor

  icke-förnybara energikällor, lagrade energikällor, energikällor som varken direkt eller indirekt baseras på solinstrålning och därigenom inte förnyas i samma takt som de används. 

 3. icke-metaller

  icke-metaller, benämning på de grundämnen som saknar metalliska egenskaper.
 4. icke-inblandningsprincipen

  icke-inblandningsprincipen, noninterventionsprincipen, ett i folkrätten etablerat förbud mot inblandning i andra staters inre angelägenheter.
 5. icke-spridningsfördraget

  icke-spridningsfördraget (engelska Non-Proliferation Treaty, NPT), internationellt avtal från 1968 syftande till att hindra spridningen av kärnvapen, kärnvapenteknologi samt klyvbart material och produktionsanläggningar för detta.

 6. icke-tariffära handelshinder

  icke-tariffära handelshinder, ekonomisk-politiska medel som inte har formen av tull, men som syftar till att hindra ett fritt internationellt handelsutbyte.
 7. icke-angreppspakt

  icke-angreppspakt, nonaggressionspakt, avtal mellan två stater att avstå från användning av våld för att lösa inbördes tvister.
 8. icke-statlig organisation

  icke-statlig organisation, i allmän betydelse benämning på alla organisationer som inte är statliga.
 9. icke-krigförande

  icke-krigförande, en position som en stat kan inta under krig mellan andra stater.
 10. icke-våld

  icke-våld är en metod för att uppnå politiska mål med enbart fredliga medel, även om motståndarna använder våld.