1. aritmetisk

  aritme´tisk adj. ~t ORDLED: aritm-et-isk
  Svensk ordbok
 2. aritmetiskt medelvärde

  aritmetiskt medelvärde, i dagligt tal medelvärde eller medeltal, av ett antal tal är summan av talen delad med deras antal.
 3. aritmetisk summa

  aritmetisk summa, en summa där termerna utgör en aritmetisk följd.
 4. aritmetisk krets

  aritmetisk krets, elektronisk krets byggd av enkla logiska enheter, grindar, som kan göra en aritmetisk operation på binära tal – addition eller subtraktion.
 5. aritmetisk följd

  aritmetisk följd, en följd där differensen mellan två på varandra följande element är konstant.
 6. aritmetikenhet

  aritmetikenhet, aritmetisk-logisk enhet , enhet i en processor som utför aritmetiska operationer, t.ex. addition, subtraktion och logiska operationer.
 7. logikenhet

  logikenhet, detsamma som aritmetisk-logisk enhet (i en dator).
 8. geometriskt medelvärde.

  geometriskt medelvärde. Det geometriska medelvärdet av två positiva tal x och y är talet
 9. medelhöjd

  medelhöjd, inom skogsbruket den genomsnittliga trädhöjden i ett skogsbestånd.
 10. styrenhet

  styrenhet, inom datatekniken den del av en processor som läser maskininstruktioner, tolkar dessa och initierar andra enheter, t.ex. den aritmetisk-logiska enheten, att utföra angivna operationer.