1. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 2. auktoritär

  auktoritä´r adj. ~t ORDLED: aukt-or-it-är
  Svensk ordbok
 3. autoritär

  autoritär, detsamma som auktoritär.
 4. Guinea

  Guinea, stat i Västafrika.

 5. diktatur

  diktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till en viss person eller en viss grupp.
 6. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.

 7. ex cathedra

  ex cathedra, uttryck som används sedan Första Vatikankonciliet (1869–70) särskilt om de tillfällen då påven talar officiellt och – enligt romersk-katolsk uppfattning – å hela kyrkans vägnar.
 8. rigiditet

  rigiditet, inom psykologin benägenhet att hålla fast vid bestämda vanor och uppfattningar, även när omständigheterna påkallar ett förändrat förhållningssätt.
 9. Prensa

  Prensa, egentligen La Prensa, argentinsk dagstidning, grundad i Buenos Aires 1869 av José C. Paz ( 1842–1912), en av landets ledande dagstidningar.
 10. Antanas Smetona

  Smetona, Antanas, 1874–1944, litauisk politiker, landets förste president.