1. existera

  existe´ra verb ~de ~t ORDLED: ex-ist-er-ar SUBST.: existerande; existens
  Svensk ordbok
 2. lindan

  lindan, gammexan, gammahexaklorcyklohexan, gammabensenhexaklorid, organisk klorförening som används som insekticid, framför allt vid behandling av jord och fröer inom jordbruket, men även för bekämpning av insekter på virke och mot parasiter på boskap.
 3. Geoffrey Chaucer

  Chaucer, Geoffrey, född ca 1345, död 25 oktober 1400, engelsk författare.
 4. asymmetrisk förening

  asymmetrisk förening, kemisk förening vars molekylstruktur helt saknar symmetrielement.
 5. Robert Johnson

  Johnson, Robert, 1911–38, amerikansk bluessångare och gitarrist.
 6. icke-vara.

  icke-vara. För det vardagliga tänkandet kan det framstå som ett mysterium hur man alls kan tänka på sådant som inte finns.
 7. labyrint

  labyrint, oftast koncentriskt orienterat komplex av vindlande passager, ibland försett med blindgångar för att försvåra sökandet efter mittpunkt och utgång och ofta karakteriserat av geometrisk proportionalitet.
 8. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

  al-Khwarizmi, Muhammad ibn Musa, Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, född ca 780, död 850, arabiskspråkig matematiker, född i Khorazm i nuvarande Uzbekistan, verksam i Bagdad, författare av de första egentliga standardverken i aritmetik och ekvationslära.
 9. datorspel

  datorspel, dataspel, spel i form av datorprogram avsedda att användas i datorer.

 10. adolescens

  adolescens kan definieras som perioden mellan pubertet och vuxen ålder, den tid då individen förändras från barn till vuxen.