1. icke-inblandningsprincipen

  icke-inblandningsprincipen, noninterventionsprincipen, ett i folkrätten etablerat förbud mot inblandning i andra staters inre angelägenheter.
 2. inblandning

  in`blandning subst. ~en ~ar ORDLED: in--bland-ning-en
  Svensk ordbok
 3. gyttja

  gyttja, organisk jordart, bildad i insjöar och skyddade havsvikar, främst genom nedbrytning utan syretillträde av sedimentära djur- och växtrester.
 4. Henry John Temple Palmerston

  Palmerston, Henry John Temple, från 1802 Viscount Palmerston (Lord Palmerston), 1784–1865, brittisk statsman.
 5. Ludvig XII

  Ludvig XII (franska Louis XII), kallad ”folkets fader” (le Père du Peuple), 1462–1515, kung av Frankrike från 1498 och av Neapel (egentligen fastlandsriket Sicilien) 1501–04.

 6. suveränitetsprincipen

  suveränitetsprincipen, folkrättslig term för de regler om icke-inblandning och respekt för territoriell suveränitet som värnar om staternas självständighet gentemot varandra och deras exklusiva rätt till offentlig maktutövning inom det egna territoriet.
 7. Brazzavillegruppen

  Brazzavillegruppen, grupp bildad 1960 av tolv afrikanska stater, tidigare franska kolonier, nämligen Centralafrikanska republiken, Dahomey (nuvarande Benin), Elfenbenskusten, Gabon, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Madagaskar, Mauretanien, Niger, Senegal, Tchad, Övre Volta (nuvarande Burkina Faso).
 8. byteshandel

  byteshandel, affärstransaktioner som bygger på direkt utbyte av varor med lika värde, utan inblandning av pengar.
 9. spanska inbördeskriget

  spanska inbördeskriget, den väpnade konflikten mellan höger- och vänsterkrafterna i Spanien 1936–39.
 10. SCO

  SCO, Shanghai Cooperation Organisation, regional samarbetsorganisation i Asien.