1. nickel

  nickel, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 10, kemiskt tecken Ni.
 2. kobolt

  kobolt, grundämne, ferromagnetisk övergångsmetall i periodiska systemets grupp 9, kemiskt tecken Co.
 3. metaller

  metaller är en stor grupp av grundämnen som leder elektricitet och värme bra.

 4. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 5. luftvård

  luftvård, åtgärder mot luftföroreningar i den yttre miljön med syfte att återställa den naturliga luftsammansättningen.