1. kommersiell

  kommersiell, som i första hand tjänar vinstintressen; affärsinriktad.
 2. kommersiell

  kommersiell´ adj. ~t ORDLED: kom-mersi-ell
  Svensk ordbok
 3. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 4. ICSU

  ICSU, International Council of Scientific Unions, Paris, opolitisk, icke-kommersiell organisation, grundad 1919 under namnet International Research Council (namnbyte 1931), med syfte att främja och uppmuntra internationella forskningsprojekt, främst inom naturvetenskap.
 5. bokbord

  bo`kbord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bok--bord-et
  Svensk ordbok
 6. Thomas A. Edison

  Edison, Thomas Alva, född 11 februari 1847, död 18 oktober 1931, amerikansk uppfinnare och industriman.
 7. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 8. Svenska Nationella Ambulansflyget

  Svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, icke-kommersiell, nationell och civil beredskapsorganisation, påbörjad 2001.
 9. Herbie Hancock

  Hancock, Herbert ( Herbie), född 1940, amerikansk jazzmusiker (pianist).
 10. delningsekonomi

  delningsekonomi, engelska sharing economy, även collaborative economy, samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.