1. kommunistisk

  kommunis´tisk adj. ~t ORDLED: kom-mun-ist-isk
  Svensk ordbok
 2. Kommunistiska internationalen

  Kommunistiska internationalen, se Komintern.
 3. Kommunistisk ungdom

  Kommunistisk ungdom, 1972–91 namn på Ung vänster.
 4. Kommunistiska partiet

  Kommunistiska partiet, K, politiskt parti, bildat 1970.

 5. Kommunistiska partiet

  Kommunistiska partiet, egentligen Sveriges kommunistiska parti (sektion av Kommunistiska Internationalen), konstituerades 1921 efter konflikt i det 1917 bildade Sverges socialdemokratiska vänsterparti.
 6. kommunistiska partier

  kommunistiska partier kallas politiska partier som har sina rötter i kommunismen och som vill skapa ett nytt samhälle genom revolution.
 7. Kommunistiska manifestet

  Kommunistiska manifestet, det gängse svenska namnet på den av Karl Marx och Friedrich Engels författade skriften Manifest der Kommunistischen Partei.
 8. Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna

  Kommunistiska förbundet marxist-leninisterna, KFML, politisk sammanslutning, se Sveriges kommunistiska parti och Kommunistiska partiet.
 9. Sveriges kommunistiska parti

  Sveriges kommunistiska parti, SKP, det egentliga namnet på Kommunistiska partiet, vilket sedan 1990 har namnet Vänsterpartiet.
 10. Sveriges kommunistiska parti

  Sveriges kommunistiska parti, sedan 1995 nytt namn på APK, Arbetarpartiet kommunisterna, som genom namnbytet återtog det ursprungliga kommunistiska partinamnet med dess traditioner och med samma marxist-leninistiska inriktning.