1. id

  id, psykoanalytisk term, detsamma som detet.
 2. ID

  ID är nationalitetsbeteckning för Indonesien.
 3. ID

  ID, officiell, postal förkortning för Idaho (USA).
 4. id

  id, Leuciscus idus, art i familjen karpfiskar.
 5. id.

  id., förkortning för idem.
 6. id

  2id subst. ~en ORDLED: id-en
  Svensk ordbok
 7. id

  3id subst. ~en äv. ~et ORDLED: id-en
  Svensk ordbok
 8. id

  1id subst. ~en ~ar ORDLED: id-en
  Svensk ordbok
 9. ID-kort

  ID-kort, förkortning för identitetskort.
 10. Trollkarlen från Id

  Trollkarlen från Id, engelska The Wizard of Id, amerikansk tecknad skämt- och satirserie för dagspress, skapad 1964 av John Hart och tecknaren Brant Parker ( 1920–2007).