1. scoutrörelsen

  scoutrörelsen, scouting, ungdomsrörelse grundad 1907 av Robert Baden-Powell.
 2. SalusAnsvar AB

  SalusAnsvar AB, Stockholm, 1997–2007 moderbolag i en finansiell koncern som bildades 1997 genom samgående mellan försäkringsbolagen Salus (bildat 1903) och Ansvar (1932).

 3. vuxenutbildning

  vuxenutbildning, samlingsnamn för ett flertal former av utbildning för vuxna människor.
 4. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.