1. iDAG

  iDAG, liberal kvällstidning, startad 1990 genom en sammanslagning av Göteborgs-Tidningen (GT) och Kvällsposten i Malmö.
 2. idag

  idag se i dag
  Svensk ordbok
 3. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 4. Nationell Idag

  Nationell Idag, högerextrem nationaldemokratisk endagstidning, grundad som magasin 2004 och nedlagd 2014 efter en konkurs.
 5. kvalitativ metod

  kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.
 6. Ida Gerhardt

  Gerhardt, Ida, 1905–97, nederländsk författare.
 7. Ida Gawell-Blumenthal

  Gawell-Blumenthal, Ida, berättare och vissångerska, se Delsbostintan.
 8. postkolonialism

  postkolonialism, heterogent forskningsfält som utifrån studier av litteratur, konst, historia, samhällsvetenskap och humaniora problematiserar den västerländska kunskapstraditionen och dess förankring i globala relationer av dominans och underordning.

 9. socker

  socker är ett slags kolhydrater som smakar sött.

 10. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.