1. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 2. idealism

  idealis´m subst. ~en ORDLED: ide-al-ism-en
  Svensk ordbok
 3. transcendental idealism

  transcendental idealism, filosofisk term använd i flera betydelser: som beteckning för den för Immanuel Kant specifika kritiska idealismen (se idealism), som synonym för den från Kant utgående transcendentalfilosofin samt som beteckning för vissa strömningar inom nykantianismen.
 4. Karl Marx

  Marx, Karl, född 5 maj 1818, död 14 mars 1883, tysk samhällsforskare, arbetarrörelsens inflytelserikaste tänkare.
 5. ideologi

  ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, kunskapssociologi och idéhistoria.
 6. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 7. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 8. humanism

  humanism, som historisk företeelse – vanligen i bestämd form, humanismen – ett bildningsprogram där människans förädling antas bäst bli förverkligad genom studiet och efterliknandet av den grekisk-romerska antiken.
 9. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 10. Joseph Conrad

  Conrad, Joseph, egentligen Teodor Józef Konrad Korzeniowski, född 3 december 1857, död 3 augusti 1924, brittisk (polskfödd) författare.