1. idel

  i´del adv.
  Svensk ordbok
 2. opkonst

  opkonst, optisk konst, riktning inom den sena modernismen vilken som strömning först manifesterade sig vid slutet av 1950-talet och var mest utbredd vid mitten av 60-talet.
 3. ideligen

  i`deligen adv. ORDLED: ide-lig-en
  Svensk ordbok
 4. idelig

  i`delig adj. ~t ORDLED: ide-lig
  Svensk ordbok
 5. Abraham Zvi Idelsohn

  Idelsohn, Abraham Zvi, 1882–1938, judisk musikforskare och tonsättare, född i Lettland och verksam i Jerusalem, USA och Sydafrika.
 6. Gylfe

  Gylfe, svensk sagokung som har fått ge namn åt första delen ”Gylfaginning” (’Gylfes gäckande’) av Snorre Sturlassons Edda.
 7. Georges Seurat

  Seurat, Georges, 1859–91, fransk målare, neoimpressionismens upphovsman.
 8. nyårsfirande

  nyårsfirande, viktig del av den religiösa festkalendern i de flesta levande och döda kulturer.

 9. Paul Muni

  Muni, Paul, egentligen Mehilem Meyer (”Muni”) Weisenfreund, 1895–1967, österrikisk-amerikansk skådespelare, av galizisk härkomst.
 10. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.