1. ideligen

  i`deligen adv. ORDLED: ide-lig-en
  Svensk ordbok
 2. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 3. ide

  ide, den viloplats där brunbjörnen sover sin vintersömn och där honan också föder sina ungar.
 4. medfödda idéer

  medfödda idéer, begrepp eller föreställningar som är medfödda (inbyggda i det mänskliga medvetandet) och därför oberoende av erfarenhet och inlärning.
 5. idée fixe

  idée fixe (fr., egentligen ’fix idé’), i musiksammanhang en term ursprungligen använd av Berlioz om temat för den älskade i hans ”Symphonie fantastique” (1830).
 6. förvärvade idéer

  förvärvade idéer, begrepp eller föreställningar som har sin grund i erfarenhet och inlärning och alltså inte är medfödda.
 7. övervärdig idé

  övervärdig idé, övertygelse som inte är orimlig men som förfäktas med ett anmärkningsvärt engagemang.
 8. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.
 9. idelig

  i`delig adj. ~t ORDLED: ide-lig
  Svensk ordbok
 10. idé

  idé subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: id-én
  Svensk ordbok