1. idem

  idem, förkortning id., densamme eller detsamma.
 2. ne bis in idem

  ne bis in idem, gammalt juridiskt talesätt som uttrycker principen att när en tvist en gång blivit föremål för rättegång och dom får den inte tas upp på nytt.
 3. semper idem

  semper idem, alltid densamme eller detsamma.
 4. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 5. idempotent

  idempotent, matematisk term.
 6. id.

  id., förkortning för idem.
 7. identitet

  identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
 8. identitet

  identitet, likhet, den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och individen själv (objektet självt).
 9. identitet

  identitet, företagsidentitet, inom företagsekonomin ett företags utmärkande egenskaper.
 10. hannoveranare

  hannoveranare, varmblodig hästras från Niedersachsen i nordvästra Tyskland, tidigare kombinerad rid- och draghäst, i dag framgångsrik tävlingshäst i ridsportens alla grenar.