1. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 2. identitet

  identitet, i kultur- och socialantropologin: personers eller gruppers egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation.
 3. identitetspolitik

  identitetspolitik, strategi för att stärka enskilda gruppers position i samhället. 

 4. identitetskris

  identitetskris, störning i upplevelsen av jagets kontinuitet: man tycker sig inte längre vara samma person som tidigare.
 5. identifikation

  identifikation (jämför franska identification, av identifier, av medeltidslat. identifico ’identifiera’), som psykologisk term den oftast omedvetna process genom vilken man övertar normer, språk, åtbörder m.m. från någon annan, vanligen en förälder eller annan auktoritet, t.ex. en referensgrupp.
 6. identitet

  identitet, likhet, den relation som karakteriseras av att den alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och individen själv (objektet självt).
 7. identitet

  identitet, företagsidentitet, inom företagsekonomin ett företags utmärkande egenskaper.
 8. identitetsteori

  identitetsteori, ett i efterkrigstidens analytiska filosofi populärt försök att lösa kropp–själ-problemet genom att identifiera själsliga tillstånd med processer i hjärnan.
 9. identifiering

  identifiering av gärningsmän, brotts- eller olycksoffer sker med metoder som grundar sig på utseende eller andra individuella karakteristika som fingeravtryck, tandstatus (rättsodontologi), handstil (handstilsjämförelse), röst (röstjämförelse) eller DNA-profil.
 10. identitetsmärkning

  identitetsmärkning, inom husdjursläran märkning av husdjur i syfte att ge det enskilda djuret en unik identitet, ett ”personnummer”.