1. Guit Idestam-Almquist

  Idestam-Almquist, Margareta ( Guit), född Almgren, 1901–92, författare.
 2. Bengt Idestam-Almquist

  Idestam-Almquist, Bengt, 1895–1983, finländsk-svensk filmkritiker och filmhistoriker.
 3. Lindsey Davis

  Davis, Lindsey, född 1949, brittisk författare.

 4. Gustaf Aulén

  Aulén, Gustaf, född 15 maj 1879, död 16 december 1977, teolog och kyrkoman.
 5. idas

  i`das el. i´ds verb iddes itts, pres. ids äv. ides ORDLED: id-as
  Svensk ordbok