1. idioti

  idioti, tidigare använd benämning på den svåraste graden av psykisk utvecklingsstörning eller den lägsta nivån av intellektuell funktion, motsvarande djup till svår utvecklingsstörning enligt WHO.
 2. juvenil amaurotisk idioti

  juvenil amaurotisk idioti, en form av Tay-Sachs’ sjukdom med psykisk utvecklingsstörning som debuterar mellan 5 och 8 års ålder i form av tilltagande blindhet och intellektuell tillbakagång, efterhand epileptiska anfall och pareser och död före 20 års ålder.
 3. idioti

  idioti´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: idi-ot-in
  Svensk ordbok
 4. idiotikon

  idiotikon, gammalt ord för dialektordbok.
 5. idiotisk

  idio´tisk adj. ~t ORDLED: idi-ot-isk
  Svensk ordbok