1. idioti

  idioti, tidigare använd benämning på den svåraste graden av psykisk utvecklingsstörning eller den lägsta nivån av intellektuell funktion, motsvarande djup till svår utvecklingsstörning enligt WHO.
 2. idioti

  idioti´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: idi-ot-in
  Svensk ordbok
 3. idiotikon

  idiotikon, gammalt ord för dialektordbok.
 4. juvenil amaurotisk idioti

  juvenil amaurotisk idioti, en form av Tay-Sachs’ sjukdom med psykisk utvecklingsstörning som debuterar mellan 5 och 8 års ålder i form av tilltagande blindhet och intellektuell tillbakagång, efterhand epileptiska anfall och pareser och död före 20 års ålder.
 5. idiotisk

  idio´tisk adj. ~t ORDLED: idi-ot-isk
  Svensk ordbok