1. idka

  id`ka verb ~de ~t ORDLED: idk-ar SUBST.: idkande
  Svensk ordbok
 2. idkare

  id`kare subst. ~n äv. idkarn, plur. ~, best. plur. idkarna ORDLED: idk-ar-en
  Svensk ordbok
 3. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.
 4. Amalia Eriksson

  ErikssonAmalia, född Lundström 18 november 1824, död 25 januari 1923, företagare och skapare av polkagrisen.

 5. kremlologi

  kremlologi, benämning på studiet av Sovjetunionens politiska ledning med särskild betoning på den inbördes maktkampen mellan nyckelpersonerna.
 6. omyndig

  omyndig, person som är underårig, dvs. under 18 år, myndighetsåldern; före 1989 även person över 18 år som omyndigförklarats av domstol.
 7. indianska religioner

  indianska religioner, religionsformer som har skiftat starkt över hela den amerikanska kontinenten, se amerikanska religioner.
 8. nasare

  nasare, ”dörrknackare”, person som idkar mer eller mindre tillfällig försäljning av smärre varor vid dörren, en form av gårdfarihandel som ofta utgjort förtäckt tiggeri.
 9. Lions Clubs International

  Lions Clubs International, internationell organisation med ändamål att idka välgörenhet och bidra till ökad förståelse mellan jordens folk.
 10. Gunilla

  Gunilla, född 25 juni 1568, död 25 juni 1597, svensk drottning 1585–92, dotter till riksrådet Johan Axelsson Bielke och Margareta Posse.