1. ido

  ido, konstgjort språk, tillkommet delvis efter förslag till förbättringar av esperanto, framförda av esperantos skapare Lazar Zamenhof.
 2. idol

  idol, i Francis Bacons filosofi fördom eller illusion som leder tänkandet och vetenskapen på villovägar.
 3. idolatri

  idolatri, idololatri, detsamma som bilddyrkan.
 4. ido

  i´do subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 5. Ido Leden

  Leden, Ido, 1912–2006, kemist, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet 1963–78.
 6. idos

  idos , C 6H 12O 6, kolhydrat tillhörande aldohexoserna.
 7. Idojiri

  Idojiri , platsen för en grupp på ca 50 förhistoriska boplatser på centrala Honshu, Japan, tillhörande den mellersta och senare delen av jomonkulturen (ca 3 500–1 000 f.Kr.).
 8. Idomeneus

  Idomeneus (grekiska Idomeneus), mytisk kung på Kreta, sonson till Minos.
 9. idol

  idol, i arkeologin djur- eller människofigurin med sannolikt rituell funktion.
 10. Idotea

  Idotea, det vetenskapliga namnet på ett släkte gråsuggor med ca 10 arter i nordiska marina vatten.