1. idol

  idol, i arkeologin djur- eller människofigurin med sannolikt rituell funktion.
 2. idol

  idol är en hjälte, en favorit, en stjärna eller en förebild, det vill säga någon som man beundrar mycket.
 3. idol

  idol, i Francis Bacons filosofi fördom eller illusion som leder tänkandet och vetenskapen på villovägar.
 4. Billy Idol

  Idol, Billy, egentligen William Broad, född 1955, brittisk sångare och låtskrivare.

 5. idolatri

  idolatri, idololatri, detsamma som bilddyrkan.
 6. idol

  idol [-å´l] subst. ~en ~er ORDLED: id-ol-en
  Svensk ordbok
 7. idolmode

  idolmode, ett mode skapat av såväl offentliga som enskilda personer när deras sätt att klä sig härmas av andra, vilka därmed kan identifiera sig med sin idol.
 8. Ido Leden

  Leden, Ido, 1912–2006, kemist, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet 1963–78.
 9. Beatles

  Beatles är en av de viktigaste och mest framgångsrika popgrupperna någonsin.
 10. socialistisk realism

  socialistisk realism, även, men oegentligt, socialrealism, i den sovjetiska estetiken en metod där konstverket delades upp i form och innehåll; formen skulle vara realistisk, dvs. föreställande och berättande, medan innehållet skulle vara socialistiskt, dvs. ge uttryck för den revolutionära arbetarklassens politiska mål.