1. idos

  idos , C 6H 12O 6, kolhydrat tillhörande aldohexoserna.
 2. ido

  ido, konstgjort språk, tillkommet delvis efter förslag till förbättringar av esperanto, framförda av esperantos skapare Lazar Zamenhof.
 3. komplexbildning

  komplexbildning, kemisk reaktion vid vilken en metalljon i lösning reagerar med molekyler eller anjoner under bildning av ett metallkomplex.
 4. Ido Leden

  Leden, Ido, 1912–2006, kemist, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet 1963–78.
 5. ido

  i´do subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. novial

  novial, konstgjort språk, skapat av Otto Jespersen.
 7. konstgjorda språk

  konstgjorda språk, artificiella språk, konstruerade språk, språk som medvetet har skapats av en eller flera individer, till skillnad från naturliga språk, vilka antingen har vuxit fram gradvis och traderats från generation till generation (etniska språk) eller har nyskapats spontant som resultat av lyckade kommunikationsförsök ( pidginspråk, kreolspråk och tvillingspråk).
 8. kolhydrater

  kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och så vidare, oligo- och polysackarider).
 9. esperanto

  esperanto, ett konstgjort språk, avsett att tjäna som allas andraspråk vid sidan av modersmålet.